Ἰσημερία

Ἀστέρας εὐρόνοτος
    ἀν’ αἰθρίαν μαστιγέει.
Δενδροχερῶν δ’ ὄζων
    φύλλ‘ ἐκπέσοντα χρύσεοι
ἐμφαίνουσι. Σελή-
    νη δ’ αἰθρανάσσα χεῖται δή
ποι κατὰ τέλματα καὶ
    ῥοᾶς. Καραδοκεῖς δὲ σύ.
Metrum
—◡◡—◡◡—
×—◡—×—◡—