Τροπαὶ Χειμεριναί

Χειμερινὴ τέκε νὺξ
    περιρρέουσα κίονας
σῖγα νέοντας ἐνὶ
    ῥοῇ λύχνους ξανθοὺς. Χρόνου
λήθομενοι τεῖχοι
    κατήγαγον τὴν νύκτα γ’ ὡς
ἥματα φύσομενοι.
    Καιρὸς πάρεστι τῶν τροπῶν.
Karlový Vary,
Metrum
—◡◡—◡◡—
×—◡—×—◡—